کناف در فروشگاه آقای توکلی
تهران ، بنی‌هاشم ، پاساژ رضوان

فروشگاه آقای توکلی
تهران ، بنی‌هاشم (اتمام کار)

طرح های روز کناف در تهران 

Related projects